xử lý hiệu ứng

Học xử lý hiệu ứng phim – Biên tập tiêu đề phim với Adobe After Effect

Video Posted on Updated on

Học xử lý hiệu ứng phim – Biên tập tiêu đề phim với Adobe After Effect.
Bài hướng dẫn của Giảng viên ngành Đồ họa – TT Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Xem thêm những Video về Đồ họa tại: http://www.youtube.com/daotaodohoa