trong tam tin hoc

Khai giảng các Khóa Đào tạo Đồ họa – 19/08/2013

Hình ảnh Posted on

Khai giảng các Khóa Đào tạo Đồ họa - 19/08/2013

Trung tâm Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM tổng khai giảng các khóa Đào tạo Đồ họa Đa truyền thông vào ngày 19/08/2013.
============>>>>>
Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: http://www.t3h.vn (Chọn Đồ họa).